Wiadomość organizacyjna Jarmark Świąteczny 1-23 grudnia CH Wroclavia we Wrocławiu

UWAGA: Przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 10 minut a zaoszczędzi Państwu i nam wielu pytań i odpowiedzi. Wiadomość zawiera ważne informacje techniczne. Uprzejmie informujemy, iż lista wystawców na Jarmark Świąteczny CH Wroclavia we Wrocławiu została zamknięta.

Terminy, lokalizacje i rozkładanie stoisk.

 • Jarmark rozpoczyna się 6 grudnia (czwartek) i trwa do 23 grudnia (niedziela).
 • Miejsce realizacji: CH Wroclavia
 • Każdy z Wystawców otrzymuje wyznaczony domek. Każdy z domków będzie dokładnie opisany (karta z imieniem i nazwiskiem oraz numerem domku na drzwiach)
 • W celu ułatwienia identyfikacji każde stoisko otrzymało własny numer i prosimy o posługiwanie się tymi numerami – przykład (domek nr 1)
 • Jeśli zgłaszacie Państwo jakiś problem lub potrzebujecie pomocy podanie numeru obsłudze, ochronie lub elektrykowi ułatwia kontakt.
 • Wydawanie kluczy do domków nastąpi dnia:
  • 6 grudnia od godziny 5.00 do 8.30 rano
 • Wystawca otrzyma klucze po wypełnieniu protokołu zdawczo odbiorczego domku (w obecności obsługi jarmarku), podpisaniu Regulaminu Domku, Regulaminu Jarmarku oraz wniesieniu kaucji. Kaucja za domek będzie płatna gotówką, odpowiednio w kwocie:
  • 500zł za stoisko
 • Każdy wpłacający otrzyma potwierdzenie wpłaty. Kaucja zostanie zwrócona w dniu odbioru domków i zdaniu kluczy.
 • Miejsca w domkach wyznaczane są na podstawie terminu zgłoszenia, daty odesłania umowy, terminowej wpłaty, zapotrzebowania na prąd lub losowo.
 • Z doświadczenia wiemy, że ilu Wystawców tyle preferencji co do lokalizacji. Dlatego uprzedzając ewentualne pytania uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości zmiany domków. Jarmark jest zlokalizowany na tak małej przestrzeni i asortyment jest tak bardzo zróżnicowany, że nie będzie „lepszych i gorszych miejsc”.
 • Bezwzględnie zabronione jest zajmowanie powierzchni przed i obok domków bez uzgodnienia z organizatorem.
 • W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub problemów z domkami jesteśmy do Państwa dyspozycji już od czwartku (6 grudnia od 5:00). Na miejscu będą 2 osoby z obsługi i będą udzielały wskazówek. Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefonu, pod którym zawsze uzyskacie Państwo pomoc: 780093770 (p.Ola)
 • Jarmark jest czynny w godzinach: niedziela – czwartek 9:00-21.00, piątek – sobota 9.00 -22.00 W szczególnych przypadkach (niskie temperatury) godziny te mogą ulec skróceniu o czym każdorazowo poinformuje organizator.
 • Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia Jarmarku.
 • Dostawy samochodami mogą odbywać się codziennie w godz. od 22.15 do 7.30 (w piątki i soboty po 23:00) przez strefę dostaw od ulicy Suchej. Przy wjeździe prosimy o bezwzględne zachowanie zasad bezpieczeństwa i zwracanie uwagę na poruszających się pieszych.
 • Godziny wjazdu pojazdów na teren Jarmarku muszą być bezwzględnie przestrzegane.
 • Organizator ani CH Wroclavia nie zapewniają wózków transportowych
 • Prosimy o podanie numerów rejestracyjnych aut w celu awizacji Państwa przyjazdu (w innym wypadku ochrona nie otworzy szlabanu).
 • By usprawnić pracę oraz dojazd do jarmarku prosimy o niezwłoczne usuwanie aut od razu po rozpakowaniu stoiska, pozostawione auta będą utrudniać dojazd innych najemców galerii i wystawców do stoisk jarmarkowych, wjazd auta jest możliwy tylko na czas rozładunku towaru (nie rozłożenia stoiska).

Ochrona

 • Jarmark jest objęty monitoringiem, jednocześnie przypominamy, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za towar pozostawiony w domkach.

Elektryka

 • Informujemy, iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną otrzymają dostęp do indywidualnych rozdzielnic montowanych w domkach. Każda domek podpięty do instalacji posiada własny bezpiecznik.
 • Przypominamy o bezwzględnej konieczności wyłączania wszystkich urządzeń elektrycznych, każdego dnia po zakończeniu sprzedaży (przed opuszczeniem domku)
 • Przypominamy również że bezwzględnie zabronione jest wpinanie się do sieci bez wniesienia opłaty. Za wpięcie się do infrastruktury energetycznej Jarmarku bez wniesienia opłaty nakładane będą kary finansowe.
 • Osoby które będą chciały skorzystać z możliwości wpięcia do sieci a nie wniosły opłaty za przyłącze proszone są o kontakt z organizatorem.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz używania piecyków elektrycznych, grzałek elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych o mocy większej niż 1kW o ile umowa nie stanowi inaczej.

Czystość

 • Każdy z Wystawców zobowiązany jest do zachowania czystości na stoisku oraz po zakończeniu jarmarku.
 • Obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci do kubłów zlokalizowanych przy stoiskach – są to kubły dla klientów jarmarku – śmieci/kartonów/worków itp. nie wystawiamy za domek, przechowujemy w domku aż do zakończenia dnia lub na bieżąco wyrzucamy do kubłów przeznaczonych dla wystawców.
 • Wystawcy z branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej z użyciem produktów spożywczych szczególnie proszeni są o niepozostawianie tłustych plam na płycie, wyrzucanie śmieci codziennie po zakończeniu pracy w miejsce specjalnie do tego wyznaczone (ogrodzony teren w okolicach stróżówki)
 • Wszystkie ewentualne zabrudzenia będą usuwane przez firmę sprzątającą a kosztami obciążony zostanie Wystawca.

Płatność

 • Wszystkim wystawcą przypominamy, iż zgodnie z umową płatność za jarmark powinna nastąpić do dnia 20 listopada (lub dnia określonego w umowie).
 • Jeżeli z jakiegoś powodu nie dokonali Państwo płatności prosimy o kontakt i określenie terminu zapłaty. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, że zdarzają się różne sytuacje i zawsze chętnie idziemy wystawcą na rękę. Jeśli ustalona była płatność na miejscu prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty i dokonanie płatności przed zajęciem stoiska.

Na wszystkie dodatkowe pytania z przyjemnością odpowiemy pod numerem telefonu lub 780 093 770

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy prosimy o kontakt:

tel: 780 093 770 e-mail: kontakt@polskiejarmarki.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *