UWAGA: Przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 10 minut a zaoszczędzi Państwu i nam wielu pytań i odpowiedzi. Wiadomość zawiera ważne informacje techniczne.

Terminy, godziny i wjazd na teren Jarmarku przy Imieninach ul. NMP w Legnicy (8 września)

 • Jarmark rozpoczyna się i kończy dnia 8 września (sobota)
 • Dla Państwa wygody stoiska można rozkładać 8 września od godziny 6.00
 • Jarmark jest czynny w godzinach: 10:00 – 21:00 (UWAGA zastrzeżenie – w przypadku gdy ilość ludzi na ulicy NMP będzie uniemożliwiała bezpieczny lub sprawny wjazd na teren jarmarku godziny mogą zostać wydłużone)
 • Wszystkie samochody muszą opuścić teren Jarmarku dostępny dla klientów bezwzględnie do godziny 9.30 każdego dnia jarmarku pod rygorem nałożenia kary finansowej.
 • Wjazd na teren Imprezy odbywa się tylko od strony ulicy Biskupiej.
 • Wystawców informujemy, że auta należy parkować we własnym zakresie poza obrębem Imprezy.

Lokalizacje i rozkładanie stoisk.

 • Jarmark odbywa się na ul NMP w Legnicy
 • Każdy z wystawców otrzymuje wyznaczone miejsce. Każde z miejsc będzie dokładnie opisane (karteczka z nazwiskiem, asortymentem) i zwymiarowane. Miejsca wyznaczane są na podstawie zgłoszeń.
 • Bezwzględnie zabronione jest zajmowanie części sąsiednich stoisk oraz miejsc niezajętych. Stoiska rozstawione są na podstawie dokładnego wymiarowania i będą przydzielane z dokładnością +10 cm. Dla przykładu, jeśli ktoś posiada stoisko 4m to nie może wstawić 4,5m, bo dostanie miejsce na 4,10m. Wszelkie tłumaczenia w stylu „wykupiłem 3m, ale mam namiot 4m i myślałem, że tak się da” będą ignorowane.
 • W razie jakichkolwiek pytań lub problemów co do wyznaczonych miejsc jesteśmy do Państwa dyspozycji od soboty od godziny 5.50 Na miejscu od rana będą dwie osób z obsługi i będą udzielały wskazówek. Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefonu, pod którym zawsze uzyskacie Państwo pomoc: 535 824 850 p. Dominik 780 093 770 p. Ola
 • Przypominamy o zachowaniu wysokiej estetyki stoisk. Dopuszczalne są namioty w kolorze ecru i białym (lub innym po otrzymaniu zgody organizatora). Organizator na miejscu może wydać Wystawcom jednolite nakrycia stołów (obrusy lniane lub bawełniane) i/lub fronty stoisk.

Ochrona

 • Jarmark w godzinach funkcjonowania jest pod nadzorem ochrony (ochrona całej imprezy)

Elektryka

 • Informujemy, iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną zobowiązani są do zabezpieczenia we własnym zakresie przedłużaczy elektrycznych min 20m.
 • Przypominamy również że bezwzględnie zabronione jest wpinanie się do sieci bez wniesienia opłaty. Za wpięcie się do infrastruktury energetycznej Jarmarku bez wniesienia opłaty nakładane będą kary finansowe.
 • Osoby które będą chciały skorzystać z możliwości wpięcia do sieci proszone są o kontakt z organizatorem.

Czystość

 • Każdy z wystawców zobowiązany jest do zachowania czystości na stoisku w trakcie oraz po zakończeniu jarmarku.
 • Wystawcy z branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej z użyciem produktów spożywczych szczególnie proszeni są o niepozostawianie tłustych plam na płycie Rynku. Wszystkie ewentualne zabrudzenia będą usuwane przez firmę sprzątającą a kosztami obciążony zostanie wystawca.

Płatność

 • Wszystkim wystawcą przypominamy, iż zgodnie z umową płatność za jarmark powinna nastąpić do dnia 5 września (lub dnia określonego w umowie).
 • Jeżeli z jakiegoś powodu nie dokonali Państwo płatności prosimy o kontakt i określenie terminu zapłaty. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, że zdarzają się różne sytuacje i zawsze chętnie idziemy wystawcą na rękę. Jeśli ustalona była płatność na miejscu prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty i dokonanie płatności przed zajęciem wyznaczonego miejsca.
 • Każdy z wystawców na miejscu otrzyma kopertę z papierowymi wersjami wystawionych dokumentów, identyfikatorami, kuponem itp

Inne

 • Zobowiązujemy wystawców do zabrania ze sobą obciążników do zabezpieczenia namiotów przed wiatrem. Zabronione jest wbijanie jakichkolwiek szpil, gwoździ i haków w powierzchnię na ul. NMP

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 535824850 lub 780 093 770

 

UWAGA: Przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 10 minut a zaoszczędzi Państwu i nam wielu pytań i odpowiedzi. Wiadomość zawiera ważne informacje techniczne. Uprzejmie informujemy, iż lista wystawców Jarmarku Produktów Regionalnych i Rękodzieła w Tarasach Zamkowy w lublinie stała zamknięta.

Terminy i godziny

 • Jarmark rozpoczyna się 5 września (środa) i trwa do 8 września (sobota).
 • Miejsce realizacji: Tarasy Zamkowe aleja Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin
 • Stoiska można rozkładać 5 wrzenia od godziny 7:00.
 • Jarmark jest czynny w godzinach: 9:00 – 21:00
 • Powyższe godziny są godzinami OBOWIĄZKOWYMI, za zamknięcie stoiska wcześniej lub otworzenie stoiska później Organizator jest upoważniony do nałożenia kary.

Lokalizacje i rozkładanie stoisk.

 • Każdy z Wystawców otrzymuje wyznaczone miejsce. Każde z miejsc będzie dokładnie opisane (Nazwisko/Firma oraz ilość metrów)
 • Bezwzględnie zabronione jest zajmowanie części sąsiednich stoisk. Stoiska rozstawione są na podstawie podanego zapotrzebowania z formularza zgłoszeniowego.
 • W razie jakichkolwiek pytań lub problemów co do wyznaczonych miejsc jesteśmy do Państwa dyspozycji od środy od 6:30 Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefonu, pod którym zawsze uzyskacie Państwo pomoc osoby będącej na miejscu: 780 093 770 (p. Ola)

Elektryka

 • Informujemy, iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną zobowiązani są do zabezpieczenia we własnym zakresie przedłużaczy elektrycznych min 10m.

Czystość

 • Każdy z Wystawców zobowiązany jest do zachowania czystości na stoisku oraz po zakończeniu jarmarku.
 • Wystawcy z branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej z użyciem produktów spożywczych szczególnie proszeni są o niepozostawianie tłustych plam na blatach oraz podłodze. Za pozostawienie plam lub śmieci kosztami obciążony zostanie wystawca.

Płatności, formalności

 • Wszystkim Wystawcom przypominamy, iż zgodnie z umową płatność za jarmark powinna nastąpić do dnia 12 1 września (lub dnia określonego w umowie).
 • W przypadku braku wpłaty Wystawca może zostać skreślony z listy uczestników Jarmarku, miejsce może zostać przydzielone innej osobie a organizator może dochodzić wpłaty określonej w umowie na drodze prawnej.
 • Jeżeli z jakiegoś powodu nie dokonali Państwo płatności prosimy o kontakt i określenie terminu zapłaty. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, że zdarzają się różne sytuacje i zawsze chętnie idziemy wystawcą na rękę.
 • Każdy z Wystawców na miejscu otrzyma kopertę z papierowymi wersjami wszystkich wystawionych dokumentów. Faktury wystawiane będą w trakcie trwania jarmarku i zostaną dostarczone do Państwa stoisk

Na wszystkie dodatkowe pytania z przyjemnością odpowiemy pod numerem telefonu 780 093 770

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy prosimy o kontakt.

UWAGA: Przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 10 minut a zaoszczędzi Państwu i nam wielu pytań i odpowiedzi. Wiadomość zawiera ważne informacje techniczne. Uprzejmie informujemy, iż lista wystawców na Jarmark Wielkanocny w Bydgoszczy została zamknięta.

Terminy, lokalizacje i rozkładanie stoisk.

 • Jarmark rozpoczyna się 23 marca (piątek) i trwa do 30 marca (piątek)
 • Miejsce realizacji: płyta Starego Rynku w Bydgoszczy
 • W celach ułatwienia każde stoisko otrzymało własny numer i prosimy o posługiwanie się tymi numerami – przykład (nr stoisko nr 1)
 • Miejsca w domkach wyznaczane są na podstawie terminu zgłoszenia, daty odesłania umowy, terminowej wpłaty, zapotrzebowania na prąd lub losowo. Prosimy o zapoznanie się z mapą umieszczoną poniżej.
 • Poniżej zamieszczamy mapkę z numeracją domków a lista imienna przypasowana do numerków dostępna będzie u obsługi przy wydawaniu kluczy do domków.
 • Prosimy nie zajmować samodzielnie pustych, otwartych domków.
 • Z doświadczenia wiemy, że ilu Wystawców tyle preferencji co do lokalizacji. Dlatego uprzedzając ewentualne pytania uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości zmiany domków. Jarmark jest zlokalizowany na tak małej przestrzeni i asortyment jest tak bardzo zróżnicowany, że nie będzie „lepszych i gorszych miejsc”.
 • Jeśli zgłaszacie Państwo jakiś problem lub potrzebujecie pomocy podanie numeru obsłudze, ochronie lub elektrykowi ułatwia kontakt.
 • Wydawanie kluczy do domków nastąpi dnia 23 marca od godziny 5.00 do 10.00 po wypełnieniu protokołu zdawczo odbiorczego domku (w obecności obsługi jarmarku) podpisaniu Regulaminu Domku, Regulaminu Jarmarku oraz wniesieniu kaucji. Kaucja za domek będzie płatna gotówką, odpowiedni w kwocie:
  o 250zł za stoiska z rękodziełem i produktami przemysłowymi
  o 400zł za stoiska gastronomiczne i artykuły spożywcze
 • Każdy wpłacający otrzyma potwierdzenie wpłaty. Kaucja zostanie zwrócona w dniu zdania domków i zdaniu kluczy.
 • W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub problemów z domkami jesteśmy do Państwa dyspozycji już od czwartku (23 marca od 22:00) a w piątek od 4:45 Na miejscu będą 2 lub 3 osoby z obsługi i będą udzielały wskazówek. Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefonu, pod którym zawsze uzyskacie Państwo pomoc: 535 824 850 (p. Dominik)
 • Jarmark jest czynny w godzinach: 10:00 – 18:00 (znając specyfikę handlu na imprezach plenerowych, dajemy Państwu swobodę, jeśli ktoś chce e handlować poza wyznaczonymi godzinami. Jednocześnie informujemy, że w podanych godzinach zabronione jest jakiekolwiek wjeżdżanie autami na teren jarmarku.
 • Wszystkie samochody muszą opuścić teren Jarmarku dostępny dla klientów bezwzględnie do godziny 10.00 każdego dnia jarmarku pod rygorem nałożenia kary finansowej (w piątek czas na opuszczenie placu jest przedłużony do godziny 11.00)
 • Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia Jarmarku.

Ochrona

 • Jarmark przez cały czas trwania (24h na dobę) jest chroniony przez licencjonowaną firmę ochroniarską.
 • Telefon dyżurny do ochrony na terenie jarmarku: 882 399 992. Telefon jest czynny przez 24h. Każde ewentualne zakłócenia porządku w czasie jarmarku prosimy zgłaszać na podany numer lub bezpośredni do ochrony (np. osoby pod wpływem alkoholu, osoby żebrzące, próby kradzieży itp.)

Elektryka

 • Informujemy, iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną otrzymają dostęp do indywidualnych rozdzielnic montowanych w domkach.
 • Każda domek podpięty do instalacji posiada własny bezpiecznik oraz wyłącznik różnicowoprądowy.
 • Przypominamy o bezwzględnej konieczności wyłączania wszystkich urządzeń elektrycznych, każdego dnia po zakończeniu sprzedaży (przed opuszczeniem domku)
 • Przypominamy również że bezwzględnie zabronione jest wpinanie się do sieci bez wniesienia opłaty. Za wpięcie się do infrastruktury energetycznej Jarmarku bez wniesienia opłaty nakładane będą kary finansowe.
 • Osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości wpięcia do sieci, a nie wniosły opłaty za przyłącze proszone są o kontakt z organizatorem.
 • Pierwszego dnia jarmarku, w godzinach porannych (piątek 23.03 do godziny 12) w dostępie doprądu mogą wystąpić chwilowe przerwy.

Płatności, formalności

 • Wszystkim Wystawcom przypominamy, iż zgodnie z umową płatność za jarmark powinna nastąpić do dnia 10 marca (lub dnia określonego w umowie).
 • W przypadku braku wpłaty Wystawca może zostać skreślony z listy uczestników Jarmarku, miejsce może zostać przydzielone innej osobie a organizator może dochodzić wpłaty określonej w umowie na drodze prawnej.
 • Jeżeli z jakiegoś powodu nie dokonali Państwo płatności prosimy o kontakt i określenie terminu zapłaty.
 • Wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, że zdarzają się różne sytuacje i zawsze chętnie idziemy wystawcą na rękę.Każdy z Wystawców na miejscu otrzyma kopertę z papierowymi wersjami wszystkich wystawionych dokumentów. Faktury wystawiane będą w trakcie trwania jarmarku i zostaną dostarczone do Państwa stoisk.

Czystość

 • Każdy z Wystawców zobowiązany jest do zachowania czystości na stoisku oraz po zakończeniu jarmarku.
 • Wystawcy z branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej z użyciem produktów spożywczych szczególnie proszeni są o niepozostawianie tłustych plam na płycie Rynku.
 • Wszystkie ewentualne zabrudzenia będą usuwane przez firmę sprzątającą a kosztami obciążony zostanie Wystawca.
 • Toalety do użytku Wystawców dostępne będą w Urzędzie Miasta (zlokalizowanym przy płycie Rynku) dostęp za okazaniem identyfikatorów (każde stoisko otrzyma 2 sztuki)

Inne

 • W czasie trwania jarmarku organizator zapewni dla Wystawców w specjalnym domku bezpłatny, słodki poczęstunek wraz z gorącymi napojami. Zachęcamy wszystkich Wystawców, w wolnej chwili do odwiedzania domku z poczęstunkiem.
 • Z przyczyn organizacyjnych poczęstunek dostępny będzie od soboty (24.03.2018)
 • Wszyscy Wystawcy otrzymają kupony zniżkowe do wykorzystania na wybranych punktach gastronomicznych.

 

Serdecznie zapraszamy na wielką degustację wyrobów regionalnych. W dniach 14 – 17 grudnia na Jarmarku Świątecznym na Złotych Tarasach odwiedzających nasz jarmark częstować będziemy serami typu oscypek. A co to jest oscypek? Oscypek, oszczypek – twardy wędzony ser, przygotowywany z mleka owczego charakterystyczny dla polskich gór, szczególnie Podhala. Nie ma chyba innego produktu lokalnego, który jest w stanie wzbudzić tyle emocji. Wiążą się one z wieloma aspektami produkcji tego sera, jego tradycją i wspaniałym smakiem.

CIEKAWOSTKA

Co to jest oscypek i jak powstaje?

Oscypek, oszczypek (słow. oštiepok) – twardy wędzony ser, przygotowywany z mleka owczego, charakterystyczny dla polskich gór, szczególnie Podhala. Obecnie spopularyzowany ogólnie w Polsce oraz w innych krajach Europy. Produkowany w postaci niedużych, wrzecionowatych bloków z typowym dla regionu zdobieniem brzegów. Zdobienie odciskane jest w rozszczepialnej drewnianej foremce, tzw. „oscypiorce”. Właśnie od scypania (rozszczepiania) tych foremek pochodzi najprawdopodobniej nazwa sera: gwarowe uoz-scypek (uproszczone następnie do uoscypek) można przetłumaczyć jako rozszczepek. Tradycyjnie jego wyrobem trudnią się bacowie na hali. Po wydojeniu owiec do drewnianego skopka – „gielety” mleko zlewane jest przez lniane płótno (w ten sposób odcedza się np. źdźbła trawy itp.) do drewnianej „puciery” (rodzaj kadzi). Następnie należy dodać „klag” (wysuszoną i sproszkowaną podpuszczkę), dzięki temu z mleka powstaje masa serowa, którą należy odcisnąć i uformować. Podczas odciskania ser maczany jest w gorącej wodzie. Po uformowaniu sera moczy się go przez dobę w solance – „rosole”, która usuwa z niego nadmiar wody w procesie osmozy (kąpiel ma też własności bakteriobójcze). Po wymoczeniu sery leżakują na górnej półce w bacówce i są wędzone. Tradycyjnie w bacówkach płonął ogień podsycany drewnem sosnowym lub świerkowym. Sery podczas leżakowania wędziły się w jego dymie. Podczas wyjścia na redyk odmierzano ilość mleka dawanego przez owce każdego z gospodarzy, czynność ta była powtarzana po ich powrocie z hal. Na tej podstawie ustalano liczbę oscypków, które należały się właścicielom stad i pasących je latem górali. Oscypki zatem były też używane do rozliczeń pomiędzy gazdą a bacą i bacą a juhasami. Spotykane są także serki o bardziej nietypowych kształtach (np. koguta lub kaczek), zwykle są to redykołki.

 

 

Jarmark Produktów Regionalnych w Elblągu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych. Wiemy, że każdy z Was ma wielki talent, wiemy, że tworzycie niezwykłe rzeczy. Potraficie skusić podniebienie swoimi przepysznymi artykułami, potraficie wprawić w zachwyt swoimi pomysłami, nie czekajcie dłużej. Weź udział, zaprezentuj swoje produkty, daj się poznać, pokaż na co Cię stać.

Cieszymy się, że Jarmark w Gdańsku cieszył się tak wielką popularnością. Prezentujemy film z Jarmarku Produktów Regionalnych i Rękodzieła w Gdańsku. Jarmark połączony z wieloma atrakcjami został zorganizowany w dniach 6-9 lipca na Targu Węglowym znajdującym się przy ul. Długiej w samym centrum miasta.

Odwiedzający bardzo chętnie korzystali z uroków tradycyjnego Jarmarku. Liczne kramy z regionalnymi przysmakami ściągały smakoszy, którzy bez namysłu kupowali oscypki, syropy, pyszne wędliny czy smakowite sery. Kobiety natomiast z radością przymierzały piękną biżuterię, torebki oraz nietuzinkowe ubrania. Dzieci mogły w tym czasie  wybierać spośród przepięknych zabawek, ręcznie szytych lalek czy maskotek. Turyści zaopatrzyli się w cudowne i unikatowe pamiątki, których również nie mogło zabraknąć w pełni sezonu. Pogoda była piękna, słońce towarzyszyło nam prawie bezustannie a skoczna muzyka wprawiały wszystkich w radosny nastrój.

UWAGA: Przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 10 minut a zaoszczędzi Państwu i nam wielu pytań i odpowiedzi. Wiadomość zawiera ważne informacje techniczne. Uprzejmie informujemy, iż lista wystawców Jarmarku Produktów Regionalnych i Rękodzieła w Gdańsku została zamknięta.

Terminy i godziny

 • Jarmark rozpoczyna się 6 lipca (czwartek) i trwa do 9 lipca (niedziela).
 • Miejsce realizacji: Targ Węglowy w Gdańsku
 • Dla Państwa wygody stoiska można rozkładać 6 lipca od godziny 5.00.
 • Jarmark jest czynny w godzinach: 10:00 – 20:00 (osoby zainteresowane sprzedażą poza tymi godzinami mają pełną swobodę – prąd dostępny jest 24h).
 • Nie narzucamy obowiązkowych godzin otwarcia i zamknięcia stoiska. Znając specyfikę handlu na imprezach plenerowych, dajemy Państwu pełną swobodę. To Państwo decydujecie, w jakich godzinach macie otwarte stoiska. Jednocześnie informujemy, że w podanych godzinach zabronione jest jakiekolwiek wjeżdżanie autami na teren jarmarku.
 • Wszystkie samochody muszą opuścić teren Jarmarku dostępny dla klientów bezwzględnie do godziny 10.00 każdego dnia jarmarku pod rygorem nałożenia kary finansowej (w czwartek czas na opuszczenie placu jest przedłużony do godziny 11.30)

Lokalizacje i rozkładanie stoisk.

 • Każdy z Wystawców otrzymuje wyznaczone miejsce. Każde z miejsc będzie dokładnie opisane i zwymiarowane.
 • Miejsca wyznaczane są na podstawie mapy poglądowej i mogły nastąpić pewne korekty w stosunku do zgłoszeń. Prosimy o zapoznanie się z mapą umieszczoną poniżej i sprawdzenie, czy Państwa stoisko jest poprawnie oznaczone i zgadza się ilość metrów.
 • W celach ułatwienia każde stoisko otrzymało własny numer (inny niż numery metrów czy numery umowy) i prosimy o posługiwanie się tymi numerami – przykład nr D2 (gastronomia)
 • Bezwzględnie zabronione jest zajmowanie części sąsiednich stoisk. Stoiska rozstawione są na podstawie dokładnego wymiarowania Targu Węglowego i będą przydzielane z dokładnością +10 cm. Dla przykładu, jeśli ktoś posiada stoisko 4m to nie może wstawić 4,5m, bo dostanie miejsce na 4,10m. Wszelkie tłumaczenia w stylu „wykupiłem 3m, ale mam namiot 4m i myślałem, że tak się da” będą ignorowane.
 • W razie jakichkolwiek pytań lub problemów co do wyznaczonych miejsc jesteśmy do Państwa dyspozycji już od środy od 18.00 a w czwartek od 4.30 Na miejscu będzie kilka osób z obsługi i wszystkie będą udzielały wskazówek. Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefonu, pod którym zawsze uzyskacie Państwo pomoc: 535 824 850 (p. Dominik)
 • Z myślą o Paniach (ale nie tylko :)) oferujemy pomoc przy rozkładaniu namiotów, stołów, przenoszeniu cięższych rzeczy itp. Wystarczy zadzwonić na numer 535 824 850 i powiedzieć gdzie potrzebna jest pomoc.

Ochrona

 • Jarmark przez cały czas trwania jest chroniony przez licencjonowaną firmę ochroniarską „Boston”. Firma Boston od wielu lat ochrania dużą ilość imprez plenerowych i słynie z profesjonalizmu i rzetelności.
 • W nocy 5.07 (z środy na czwartek) 1 patrol dwuosobowy.
 • W nocy 6.07-9.07 (pozostałe noce) 2 patrole dwuosobowe.
 • W godzinach otwarcia jarmarku 1 patrol dwuosobowy.
 • Wystawcy systematycznie przyjeżdżający do Gdańska zostawiają towar na noc w namiotach w związku z czym przypominamy, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony towar.
 • Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa udostępniamy numer telefonu do Patrolu na jarmarku: 663 721 891 czynny 24h Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych zakłóceń porządku na wskazany numer.

Elektryka

 • Informujemy, iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną zobowiązani są do zabezpieczenia we własnym zakresie przedłużaczy elektrycznych min 20m.
 • Przypominamy również że bezwzględnie zabronione jest wpinanie się do sieci bez wniesienia opłaty. Za wpięcie się do infrastruktury energetycznej Jarmarku bez wniesienia opłaty nakładane będą kary finansowe.
 • Osoby które będą chciały skorzystać z możliwości wpięcia do sieci proszone są o kontakt z organizatorem.
 • Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefon do elektryka: 884 057 639 (p. Tomasz, telefon czyny w godzinach otwarcia jarmarku)

Czystość

 • Każdy z Wystawców zobowiązany jest do zachowania czystości na stoisku oraz po zakończeniu jarmarku.
 • Wystawcy z branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej z użyciem produktów spożywczych szczególnie proszeni są o niepozostawianie tłustych plam na płycie Targu Węglowego. Wszystkie ewentualne zabrudzenia będą usuwane przez firmę sprzątającą a kosztami obciążony zostanie wystawca.
 • Na jarmarku dostępne będzie 5 toalet z zamówionym codziennym serwisem.

Płatności, formalności

 • Wszystkim Wystawcom przypominamy, iż zgodnie z umową płatność za jarmark powinna nastąpić do dnia 22 czerwca (lub dnia określonego w umowie).
 • W przypadku braku wpłaty Wystawca może zostać skreślony z listy uczestników Jarmarku, miejsce może zostać przydzielone innej osobie a organizator może dochodzić wpłaty określonej w umowie na drodze prawnej.
 • Jeżeli z jakiegoś powodu nie dokonali Państwo płatności prosimy o kontakt i określenie terminu zapłaty. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, że zdarzają się różne sytuacje i zawsze chętnie idziemy wystawcą na rękę.
 • Każdy z Wystawców na miejscu otrzyma kopertę z papierowymi wersjami wszystkich wystawionych dokumentów. Faktury wystawiane będą w trakcie trwania jarmarku i zostaną dostarczone do Państwa stoisk.
 • W związku z prowadzoną akcją promocyjną i zabawą organizowaną na antenie Radia Eska organizator wyda obdarowanym słuchaczom bony do realizacji na Jarmarku. Prosimy o honorowanie bonów (przyjmujemy jak zwykłą gotówkę, kupujący może dopłacić ale nie wydajemy reszty z bonu). Każdy bon w dowolnej chwili można wymienić na gotówkę u organizatora.

Wjazd na Targ Węglowy, parkowanie aut

 • Teren Targu Węglowego na czas trwania Jarmarku został wyłączony z ruch (z wyłączeniem służb i dojazdu do wybranych budynków)
 • Zmiana organizacji ruchu dotyczy Targu Węglowego oraz pobliskich ulic.
 • Wystawcy wjeżdżający na targ Węglowy upoważnieni są do wjazdu pod znak zakazu B1 (zakaz wjazdu) od strony Targu Drzewnego.
 • Auta należy parkować poza terenem jarmarku. Na Targu Węglowym podczas trwania jarmarku nie obowiązują znaki parkingowe oraz nie ma konieczności wnoszenia opłat za parkowanie.
 • Poniżej umieszczamy mapę zmiany organizacji ruchu.

Inne

 • W czasie trwania jarmarku organizator zapewni dla Wystawców w specjalnym namiocie bezpłatny poczęstunek wraz z gorącymi napojami. Zachęcamy wszystkich Wystawców, w wolnej chwili do odwiedzania namiotu z poczęstunkiem.
 • Wszyscy Wystawcy otrzymają kupony zniżkowe do wykorzystania na wybranych punktach gastronomicznych.
 • Wystawcy VIP (opcja wyłączności) otrzymają bony gotówkowe do wykorzystania na wybranych stoiskach gastronomicznych.
 • Zobowiązujemy wystawców do zabrania ze sobą obciążników do zabezpieczenia namiotów przed wiatrem.

Na wszystkie dodatkowe pytania z przyjemnością odpowiemy pod numerem telefonu 535 824 850