UWAGA: Przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 10 minut a zaoszczędzi Państwu i nam wielu pytań i odpowiedzi. Wiadomość zawiera ważne informacje techniczne. Uprzejmie informujemy, iż lista wystawców na Jarmark Wielkanocny w Bydgoszczy została zamknięta.

Terminy, lokalizacje i rozkładanie stoisk.

 • Jarmark rozpoczyna się 23 marca (piątek) i trwa do 30 marca (piątek)
 • Miejsce realizacji: płyta Starego Rynku w Bydgoszczy
 • W celach ułatwienia każde stoisko otrzymało własny numer i prosimy o posługiwanie się tymi numerami – przykład (nr stoisko nr 1)
 • Miejsca w domkach wyznaczane są na podstawie terminu zgłoszenia, daty odesłania umowy, terminowej wpłaty, zapotrzebowania na prąd lub losowo. Prosimy o zapoznanie się z mapą umieszczoną poniżej.
 • Poniżej zamieszczamy mapkę z numeracją domków a lista imienna przypasowana do numerków dostępna będzie u obsługi przy wydawaniu kluczy do domków.
 • Prosimy nie zajmować samodzielnie pustych, otwartych domków.
 • Z doświadczenia wiemy, że ilu Wystawców tyle preferencji co do lokalizacji. Dlatego uprzedzając ewentualne pytania uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości zmiany domków. Jarmark jest zlokalizowany na tak małej przestrzeni i asortyment jest tak bardzo zróżnicowany, że nie będzie „lepszych i gorszych miejsc”.
 • Jeśli zgłaszacie Państwo jakiś problem lub potrzebujecie pomocy podanie numeru obsłudze, ochronie lub elektrykowi ułatwia kontakt.
 • Wydawanie kluczy do domków nastąpi dnia 23 marca od godziny 5.00 do 10.00 po wypełnieniu protokołu zdawczo odbiorczego domku (w obecności obsługi jarmarku) podpisaniu Regulaminu Domku, Regulaminu Jarmarku oraz wniesieniu kaucji. Kaucja za domek będzie płatna gotówką, odpowiedni w kwocie:
  o 250zł za stoiska z rękodziełem i produktami przemysłowymi
  o 400zł za stoiska gastronomiczne i artykuły spożywcze
 • Każdy wpłacający otrzyma potwierdzenie wpłaty. Kaucja zostanie zwrócona w dniu zdania domków i zdaniu kluczy.
 • W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub problemów z domkami jesteśmy do Państwa dyspozycji już od czwartku (23 marca od 22:00) a w piątek od 4:45 Na miejscu będą 2 lub 3 osoby z obsługi i będą udzielały wskazówek. Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefonu, pod którym zawsze uzyskacie Państwo pomoc: 535 824 850 (p. Dominik)
 • Jarmark jest czynny w godzinach: 10:00 – 18:00 (znając specyfikę handlu na imprezach plenerowych, dajemy Państwu swobodę, jeśli ktoś chce e handlować poza wyznaczonymi godzinami. Jednocześnie informujemy, że w podanych godzinach zabronione jest jakiekolwiek wjeżdżanie autami na teren jarmarku.
 • Wszystkie samochody muszą opuścić teren Jarmarku dostępny dla klientów bezwzględnie do godziny 10.00 każdego dnia jarmarku pod rygorem nałożenia kary finansowej (w piątek czas na opuszczenie placu jest przedłużony do godziny 11.00)
 • Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia Jarmarku.

Ochrona

 • Jarmark przez cały czas trwania (24h na dobę) jest chroniony przez licencjonowaną firmę ochroniarską.
 • Telefon dyżurny do ochrony na terenie jarmarku: 882 399 992. Telefon jest czynny przez 24h. Każde ewentualne zakłócenia porządku w czasie jarmarku prosimy zgłaszać na podany numer lub bezpośredni do ochrony (np. osoby pod wpływem alkoholu, osoby żebrzące, próby kradzieży itp.)

Elektryka

 • Informujemy, iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną otrzymają dostęp do indywidualnych rozdzielnic montowanych w domkach.
 • Każda domek podpięty do instalacji posiada własny bezpiecznik oraz wyłącznik różnicowoprądowy.
 • Przypominamy o bezwzględnej konieczności wyłączania wszystkich urządzeń elektrycznych, każdego dnia po zakończeniu sprzedaży (przed opuszczeniem domku)
 • Przypominamy również że bezwzględnie zabronione jest wpinanie się do sieci bez wniesienia opłaty. Za wpięcie się do infrastruktury energetycznej Jarmarku bez wniesienia opłaty nakładane będą kary finansowe.
 • Osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości wpięcia do sieci, a nie wniosły opłaty za przyłącze proszone są o kontakt z organizatorem.
 • Pierwszego dnia jarmarku, w godzinach porannych (piątek 23.03 do godziny 12) w dostępie doprądu mogą wystąpić chwilowe przerwy.

Płatności, formalności

 • Wszystkim Wystawcom przypominamy, iż zgodnie z umową płatność za jarmark powinna nastąpić do dnia 10 marca (lub dnia określonego w umowie).
 • W przypadku braku wpłaty Wystawca może zostać skreślony z listy uczestników Jarmarku, miejsce może zostać przydzielone innej osobie a organizator może dochodzić wpłaty określonej w umowie na drodze prawnej.
 • Jeżeli z jakiegoś powodu nie dokonali Państwo płatności prosimy o kontakt i określenie terminu zapłaty.
 • Wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, że zdarzają się różne sytuacje i zawsze chętnie idziemy wystawcą na rękę.Każdy z Wystawców na miejscu otrzyma kopertę z papierowymi wersjami wszystkich wystawionych dokumentów. Faktury wystawiane będą w trakcie trwania jarmarku i zostaną dostarczone do Państwa stoisk.

Czystość

 • Każdy z Wystawców zobowiązany jest do zachowania czystości na stoisku oraz po zakończeniu jarmarku.
 • Wystawcy z branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej z użyciem produktów spożywczych szczególnie proszeni są o niepozostawianie tłustych plam na płycie Rynku.
 • Wszystkie ewentualne zabrudzenia będą usuwane przez firmę sprzątającą a kosztami obciążony zostanie Wystawca.
 • Toalety do użytku Wystawców dostępne będą w Urzędzie Miasta (zlokalizowanym przy płycie Rynku) dostęp za okazaniem identyfikatorów (każde stoisko otrzyma 2 sztuki)

Inne

 • W czasie trwania jarmarku organizator zapewni dla Wystawców w specjalnym domku bezpłatny, słodki poczęstunek wraz z gorącymi napojami. Zachęcamy wszystkich Wystawców, w wolnej chwili do odwiedzania domku z poczęstunkiem.
 • Z przyczyn organizacyjnych poczęstunek dostępny będzie od soboty (24.03.2018)
 • Wszyscy Wystawcy otrzymają kupony zniżkowe do wykorzystania na wybranych punktach gastronomicznych.