UWAGA: Przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 10 minut a zaoszczędzi Państwu i nam wielu pytań i odpowiedzi. Wiadomość zawiera ważne informacje techniczne.

Terminy, godziny i wjazd na teren Jarmarku przy Imieninach ul. NMP w Legnicy (8 września)

 • Jarmark rozpoczyna się i kończy dnia 8 września (sobota)
 • Dla Państwa wygody stoiska można rozkładać 8 września od godziny 6.00
 • Jarmark jest czynny w godzinach: 10:00 – 21:00 (UWAGA zastrzeżenie – w przypadku gdy ilość ludzi na ulicy NMP będzie uniemożliwiała bezpieczny lub sprawny wjazd na teren jarmarku godziny mogą zostać wydłużone)
 • Wszystkie samochody muszą opuścić teren Jarmarku dostępny dla klientów bezwzględnie do godziny 9.30 każdego dnia jarmarku pod rygorem nałożenia kary finansowej.
 • Wjazd na teren Imprezy odbywa się tylko od strony ulicy Biskupiej.
 • Wystawców informujemy, że auta należy parkować we własnym zakresie poza obrębem Imprezy.

Lokalizacje i rozkładanie stoisk.

 • Jarmark odbywa się na ul NMP w Legnicy
 • Każdy z wystawców otrzymuje wyznaczone miejsce. Każde z miejsc będzie dokładnie opisane (karteczka z nazwiskiem, asortymentem) i zwymiarowane. Miejsca wyznaczane są na podstawie zgłoszeń.
 • Bezwzględnie zabronione jest zajmowanie części sąsiednich stoisk oraz miejsc niezajętych. Stoiska rozstawione są na podstawie dokładnego wymiarowania i będą przydzielane z dokładnością +10 cm. Dla przykładu, jeśli ktoś posiada stoisko 4m to nie może wstawić 4,5m, bo dostanie miejsce na 4,10m. Wszelkie tłumaczenia w stylu „wykupiłem 3m, ale mam namiot 4m i myślałem, że tak się da” będą ignorowane.
 • W razie jakichkolwiek pytań lub problemów co do wyznaczonych miejsc jesteśmy do Państwa dyspozycji od soboty od godziny 5.50 Na miejscu od rana będą dwie osób z obsługi i będą udzielały wskazówek. Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefonu, pod którym zawsze uzyskacie Państwo pomoc: 535 824 850 p. Dominik 780 093 770 p. Ola
 • Przypominamy o zachowaniu wysokiej estetyki stoisk. Dopuszczalne są namioty w kolorze ecru i białym (lub innym po otrzymaniu zgody organizatora). Organizator na miejscu może wydać Wystawcom jednolite nakrycia stołów (obrusy lniane lub bawełniane) i/lub fronty stoisk.

Ochrona

 • Jarmark w godzinach funkcjonowania jest pod nadzorem ochrony (ochrona całej imprezy)

Elektryka

 • Informujemy, iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną zobowiązani są do zabezpieczenia we własnym zakresie przedłużaczy elektrycznych min 20m.
 • Przypominamy również że bezwzględnie zabronione jest wpinanie się do sieci bez wniesienia opłaty. Za wpięcie się do infrastruktury energetycznej Jarmarku bez wniesienia opłaty nakładane będą kary finansowe.
 • Osoby które będą chciały skorzystać z możliwości wpięcia do sieci proszone są o kontakt z organizatorem.

Czystość

 • Każdy z wystawców zobowiązany jest do zachowania czystości na stoisku w trakcie oraz po zakończeniu jarmarku.
 • Wystawcy z branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej z użyciem produktów spożywczych szczególnie proszeni są o niepozostawianie tłustych plam na płycie Rynku. Wszystkie ewentualne zabrudzenia będą usuwane przez firmę sprzątającą a kosztami obciążony zostanie wystawca.

Płatność

 • Wszystkim wystawcą przypominamy, iż zgodnie z umową płatność za jarmark powinna nastąpić do dnia 5 września (lub dnia określonego w umowie).
 • Jeżeli z jakiegoś powodu nie dokonali Państwo płatności prosimy o kontakt i określenie terminu zapłaty. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, że zdarzają się różne sytuacje i zawsze chętnie idziemy wystawcą na rękę. Jeśli ustalona była płatność na miejscu prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty i dokonanie płatności przed zajęciem wyznaczonego miejsca.
 • Każdy z wystawców na miejscu otrzyma kopertę z papierowymi wersjami wystawionych dokumentów, identyfikatorami, kuponem itp

Inne

 • Zobowiązujemy wystawców do zabrania ze sobą obciążników do zabezpieczenia namiotów przed wiatrem. Zabronione jest wbijanie jakichkolwiek szpil, gwoździ i haków w powierzchnię na ul. NMP

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 535824850 lub 780 093 770