UWAGA: Przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 10 minut a zaoszczędzi Państwu i nam wielu pytań i odpowiedzi. Wiadomość zawiera ważne informacje techniczne. Uprzejmie informujemy, iż lista wystawców na Jarmark Świąteczny CH Wroclavia we Wrocławiu została zamknięta.

Terminy, lokalizacje i rozkładanie stoisk.

 • Jarmark rozpoczyna się 6 grudnia (czwartek) i trwa do 23 grudnia (niedziela).
 • Miejsce realizacji: CH Wroclavia
 • Każdy z Wystawców otrzymuje wyznaczony domek. Każdy z domków będzie dokładnie opisany (karta z imieniem i nazwiskiem oraz numerem domku na drzwiach)
 • W celu ułatwienia identyfikacji każde stoisko otrzymało własny numer i prosimy o posługiwanie się tymi numerami – przykład (domek nr 1)
 • Jeśli zgłaszacie Państwo jakiś problem lub potrzebujecie pomocy podanie numeru obsłudze, ochronie lub elektrykowi ułatwia kontakt.
 • Wydawanie kluczy do domków nastąpi dnia:
  • 6 grudnia od godziny 5.00 do 8.30 rano
 • Wystawca otrzyma klucze po wypełnieniu protokołu zdawczo odbiorczego domku (w obecności obsługi jarmarku), podpisaniu Regulaminu Domku, Regulaminu Jarmarku oraz wniesieniu kaucji. Kaucja za domek będzie płatna gotówką, odpowiednio w kwocie:
  • 500zł za stoisko
 • Każdy wpłacający otrzyma potwierdzenie wpłaty. Kaucja zostanie zwrócona w dniu odbioru domków i zdaniu kluczy.
 • Miejsca w domkach wyznaczane są na podstawie terminu zgłoszenia, daty odesłania umowy, terminowej wpłaty, zapotrzebowania na prąd lub losowo.
 • Z doświadczenia wiemy, że ilu Wystawców tyle preferencji co do lokalizacji. Dlatego uprzedzając ewentualne pytania uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości zmiany domków. Jarmark jest zlokalizowany na tak małej przestrzeni i asortyment jest tak bardzo zróżnicowany, że nie będzie „lepszych i gorszych miejsc”.
 • Bezwzględnie zabronione jest zajmowanie powierzchni przed i obok domków bez uzgodnienia z organizatorem.
 • W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub problemów z domkami jesteśmy do Państwa dyspozycji już od czwartku (6 grudnia od 5:00). Na miejscu będą 2 osoby z obsługi i będą udzielały wskazówek. Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefonu, pod którym zawsze uzyskacie Państwo pomoc: 780093770 (p.Ola)
 • Jarmark jest czynny w godzinach: niedziela – czwartek 9:00-21.00, piątek – sobota 9.00 -22.00 W szczególnych przypadkach (niskie temperatury) godziny te mogą ulec skróceniu o czym każdorazowo poinformuje organizator.
 • Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia Jarmarku.
 • Dostawy samochodami mogą odbywać się codziennie w godz. od 22.15 do 7.30 (w piątki i soboty po 23:00) przez strefę dostaw od ulicy Suchej. Przy wjeździe prosimy o bezwzględne zachowanie zasad bezpieczeństwa i zwracanie uwagę na poruszających się pieszych.
 • Godziny wjazdu pojazdów na teren Jarmarku muszą być bezwzględnie przestrzegane.
 • Organizator ani CH Wroclavia nie zapewniają wózków transportowych
 • Prosimy o podanie numerów rejestracyjnych aut w celu awizacji Państwa przyjazdu (w innym wypadku ochrona nie otworzy szlabanu).
 • By usprawnić pracę oraz dojazd do jarmarku prosimy o niezwłoczne usuwanie aut od razu po rozpakowaniu stoiska, pozostawione auta będą utrudniać dojazd innych najemców galerii i wystawców do stoisk jarmarkowych, wjazd auta jest możliwy tylko na czas rozładunku towaru (nie rozłożenia stoiska).

Ochrona

 • Jarmark jest objęty monitoringiem, jednocześnie przypominamy, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za towar pozostawiony w domkach.

Elektryka

 • Informujemy, iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną otrzymają dostęp do indywidualnych rozdzielnic montowanych w domkach. Każda domek podpięty do instalacji posiada własny bezpiecznik.
 • Przypominamy o bezwzględnej konieczności wyłączania wszystkich urządzeń elektrycznych, każdego dnia po zakończeniu sprzedaży (przed opuszczeniem domku)
 • Przypominamy również że bezwzględnie zabronione jest wpinanie się do sieci bez wniesienia opłaty. Za wpięcie się do infrastruktury energetycznej Jarmarku bez wniesienia opłaty nakładane będą kary finansowe.
 • Osoby które będą chciały skorzystać z możliwości wpięcia do sieci a nie wniosły opłaty za przyłącze proszone są o kontakt z organizatorem.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz używania piecyków elektrycznych, grzałek elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych o mocy większej niż 1kW o ile umowa nie stanowi inaczej.

Czystość

 • Każdy z Wystawców zobowiązany jest do zachowania czystości na stoisku oraz po zakończeniu jarmarku.
 • Obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci do kubłów zlokalizowanych przy stoiskach – są to kubły dla klientów jarmarku – śmieci/kartonów/worków itp. nie wystawiamy za domek, przechowujemy w domku aż do zakończenia dnia lub na bieżąco wyrzucamy do kubłów przeznaczonych dla wystawców.
 • Wystawcy z branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej z użyciem produktów spożywczych szczególnie proszeni są o niepozostawianie tłustych plam na płycie, wyrzucanie śmieci codziennie po zakończeniu pracy w miejsce specjalnie do tego wyznaczone (ogrodzony teren w okolicach stróżówki)
 • Wszystkie ewentualne zabrudzenia będą usuwane przez firmę sprzątającą a kosztami obciążony zostanie Wystawca.

Płatność

 • Wszystkim wystawcą przypominamy, iż zgodnie z umową płatność za jarmark powinna nastąpić do dnia 20 listopada (lub dnia określonego w umowie).
 • Jeżeli z jakiegoś powodu nie dokonali Państwo płatności prosimy o kontakt i określenie terminu zapłaty. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, że zdarzają się różne sytuacje i zawsze chętnie idziemy wystawcą na rękę. Jeśli ustalona była płatność na miejscu prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty i dokonanie płatności przed zajęciem stoiska.

Na wszystkie dodatkowe pytania z przyjemnością odpowiemy pod numerem telefonu lub 780 093 770

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy prosimy o kontakt:

tel: 780 093 770 e-mail: kontakt@polskiejarmarki.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

UWAGA: Przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 10 minut a zaoszczędzi Państwu i nam wielu pytań i odpowiedzi. Wiadomość zawiera ważne informacje techniczne. Uprzejmie informujemy, iż lista wystawców na Jarmark Świąteczny Warszawa CH Arkadia została zamknięta.

Terminy, lokalizacje i rozkładanie stoisk.

 • Jarmark rozpoczyna się 6 grudnia (czwartek) i trwa do 23 grudnia (niedziela) osoby, które deklarują się na udział tylko do 21 grudnia prosimy o przesłanie krótkiej informacji mailowej.
 • Miejsce realizacji: CH Arkadia
 • Każdy z Wystawców otrzymuje wyznaczony domek. Każdy z domków będzie dokładnie opisany (karta z imieniem i nazwiskiem oraz numerem domku na drzwiach)
 • W celu ułatwienia identyfikacji każde stoisko otrzymało własny numer i prosimy o posługiwanie się tymi numerami – przykład (domek nr 1)
 • Jeśli zgłaszacie Państwo jakiś problem lub potrzebujecie pomocy podanie numeru obsłudze, ochronie lub elektrykowi ułatwia kontakt.
 • Wydawanie kluczy do domków nastąpi dnia:
  • 5 grudnia od godziny 22.00 do 1.00 w nocy
  • 6 grudnia od godziny 5.00 do 7.30 rano
 • Wystawca otrzyma klucze po wypełnieniu protokołu zdawczo odbiorczego domku (w obecności obsługi jarmarku), podpisaniu Regulaminu Domku, Regulaminu Jarmarku oraz wniesieniu kaucji. Kaucja za domek będzie płatna gotówką, odpowiednio w kwocie:
  • 500zł za stoisko
 • Każdy wpłacający otrzyma potwierdzenie wpłaty. Kaucja zostanie zwrócona w dniu odbioru domków i zdaniu kluczy.
 • Miejsca w domkach wyznaczane są na podstawie terminu zgłoszenia, daty odesłania umowy, terminowej wpłaty, zapotrzebowania na prąd lub losowo.
 • Z doświadczenia wiemy, że ilu Wystawców tyle preferencji co do lokalizacji. Dlatego uprzedzając ewentualne pytania uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości zmiany domków. Jarmark jest zlokalizowany na tak małej przestrzeni i asortyment jest tak bardzo zróżnicowany, że nie będzie „lepszych i gorszych miejsc”.
 • Bezwzględnie zabronione jest zajmowanie powierzchni przed i obok domków bez uzgodnienia z organizatorem.
 • W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub problemów z domkami jesteśmy do Państwa dyspozycji już od środy (5 grudnia od 22:00) a w czwartek od 5:00. Na miejscu będą 2 lub 3 osoby z obsługi i będą udzielały wskazówek. Dla Państwa wygody udostępniamy numer telefonu, pod którym zawsze uzyskacie Państwo pomoc: 535 824 850 (p. Dominik) 780093770 (p.Ola)
 • Jarmark jest czynny w godzinach: pon-czw 10:00-22:00, pt-sb 09:00-23:00, niedz 10:00-21:00 – w szczególnych przypadkach (niskie temperatury) godziny te mogą ulec skróceniu o czym każdorazowo poinformuje organizator.
 • Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia Jarmarku.
 • Dostawy samochodami mogą odbywać się codziennie w godz. od 22.15 do 7.30 ( w piątki i soboty po 23:00) przy wjeździe prosimy o bezwzględne zachowanie zasad bezpieczeństwa i zwracanie uwagę na poruszających się pieszych (jarmark umieszczony jest w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszych – przypominamy, że pieszy ma w tym miejscu zawsze pierwszeństwo)
 • Godziny wjazdu pojazdów na teren Jarmarku muszą być bezwzględnie przestrzegane.
 • Organizator ani CH Arkadia nie zapewniają wózków transportowych
 • Wjazd na Jarmark jest od strony Ulicy Zygmunta Słomińskiego – prosimy o podanie numerów rejestracyjnych aut w celu awizacji Państwa przyjazdu (w innym wypadku ochrona nie otworzy szlabanu)
 • By usprawnić pracę oraz dojazd do jarmarku prosimy o niezwłoczne usuwanie aut od razu po rozpakowaniu stoiska, pozostawione auta będą utrudniać dojazd innych wystawców do swoich stoisk, wjazd auta jest możliwy tylko na czas rozładunku towaru (nie rozłożenia stoiska), teren jarmarku nie jest miejscem parkowania aut

Ochrona

 • Jarmark przez cały czas trwania (24h na dobę) jest chroniony przez licencjonowaną firmę ochroniarską Solid Security
 • Jednocześnie przypominamy, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za towar pozostawiony w domkach

Elektryka

 • Informujemy, iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną otrzymają dostęp do indywidualnych rozdzielnic montowanych w domkach. Każda domek podpięty do instalacji posiada własny bezpiecznik.
 • Przypominamy o bezwzględnej konieczności wyłączania wszystkich urządzeń elektrycznych, każdego dnia po zakończeniu sprzedaży (przed opuszczeniem domku)
 • Przypominamy również że bezwzględnie zabronione jest wpinanie się do sieci bez wniesienia opłaty. Za wpięcie się do infrastruktury energetycznej Jarmarku bez wniesienia opłaty nakładane będą kary finansowe.
 • Osoby które będą chciały skorzystać z możliwości wpięcia do sieci a nie wniosły opłaty za przyłącze proszone są o kontakt z organizatorem.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz używania piecyków elektrycznych, grzałek elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych o mocy większej niż 1kW o ile umowa nie stanowi inaczej (czajnik oraz mikrofalówka przeznaczona dla Wystawców będzie znajdować się w domku organizatora – stróżówce usytuowanej w środkowej części jarmarku)

Czystość

 • Każdy z Wystawców zobowiązany jest do zachowania czystości na stoisku oraz po zakończeniu jarmarku.
 • Obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci do kubłów zlokalizowanych przy stoiskach – są to kubły dla klientów jarmarku – śmieci/kartonów/worków itp. nie wystawiamy za domek, przechowujemy w domku aż do zakończenia dnia lub na bieżąco wyrzucamy do kubłów przeznaczonych dla wystawców (ogrodzony teren w okolicach stróżówki)
 • Wystawcy z branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej z użyciem produktów spożywczych szczególnie proszeni są o niepozostawianie tłustych plam na płycie, wyrzucanie śmieci codziennie po zakończeniu pracy w miejsce specjalnie do tego wyznaczone (ogrodzony teren w okolicach stróżówki)
 • Wszystkie ewentualne zabrudzenia będą usuwane przez firmę sprzątającą a kosztami obciążony zostanie Wystawca.

Inne

 • W czasie trwania jarmarku organizator zapewni  Wystawcom w specjalnym domku bezpłatny poczęstunek gorącymi napojami (kawa, herbata). Zachęcamy wszystkich Wystawców, w wolnej chwili do odwiedzania domku z poczęstunkiem. W domku będzie znajdować się czajnik oraz mikrofalówka.
 • Domek z poczęstunkiem zlokalizowany będzie po środku jarmarku
 • Z przyczyn organizacyjnych domek z poczęstunkiem czynny będzie od dnia 7 grudnia.

Na wszystkie dodatkowe pytania z przyjemnością odpowiemy pod numerem telefonu 535 824 850 lub 780 093 770

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy prosimy o kontakt:

tel: 535 824 850   e-mail: kontakt@polskiejarmarki.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.